1000+ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો ગુજરાતી | virudharthi shabd in gujarati

વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો ગુજરાતી | virudharthi shabd in gujarati | વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો ધોરણ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. નમસ્તે મિત્રો તમારા બધા નું અમારા બ્લોગ ViralGujarati.com માં ખુબ સ્વાગત છે.

આજે આપણે “1000+ virudharthi shabd in gujarati (વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો or વિરોધી શબ્દો)” આર્ટિકલ માં ખુબ જ ઉપીયોગી થાય એવું ગુજરાતી વ્યાકરણ ની માહિતી મેળવવા જઈ રહ્યા છીએ, મને આશા છે કે તમને આ લેખ ખુબ જ ગમશે.

1000+ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો or virudharthi shabd in Gujarati
1000+ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો

1000+ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો | વિરોધી શબ્દો

વિરુદ્ધાર્થી શબ્દોની યાદી (Gujarati virudharthi shabd List ).

 • અખંડ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ખંડિત
 • અગમબુુદ્ઘિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫ચ્છમબુદ્ઘિ
 • અગવડ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સગવડ
 • અગોચર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  ગોચર
 • અન્યાય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  ન્યાય
 • અનુગામી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પુરોગામી
 • અનુચિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉચિત
 • અ૫રાઘી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિર૫રાઘી
 • અગ્રજ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનુંજ
 • અફળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સફળ
 • અજ્ઞાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જ્ઞાત
 • હચલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ચલ
 • અતડુ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મેળાવડું (મિલનસાર)
 • અતિવૃષ્ટિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનાવૃષ્ટિ
 • અદબ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બેઅદબ
 • અદ્યતન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પુરાતન
 • અદ્યમ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉત્તમ
 • અભદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ભદ્ર
 • અમાન્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ માન્ય
 • અમીર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગીરબ (મુફલિસ)
 • અમૂર્ત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મૂર્ત
 • અરુચિકર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ રુચિકર
 • અલ્પોકિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અત્યુકિત
 • અવેતન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સવેતન
 • અઘિક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ન્યૂન
 • અસલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નકલ
 • અધોગતિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઊઘ્વગતિ
 • અધોબિંદુ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શિરોબિંદુ
 • અધ્યયન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનધ્યયન
 • અનાથ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સનાથ
 • અનુકૂળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રતિકુળ
 • અનાવશ્યક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આવશ્યક
 • અસ્ત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉદય
 • અહંકારી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિરહંકારી
 • અંત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આરંભ (આદિ)
 • અંતરંગ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બહિરંગ
 • અંતર્ગોળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બહિર્ગોળ
 • અંશ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છેદ

Read Also: 1000+ સમાનાર્થી શબ્દો ગુજરાતી

વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો (virudharthi shabd in gujarati)

 • આકર્ષક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનાકર્ષક
 • આકર્ષણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અપાકર્ષણ
 • આગેકૂચ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પીછેહઠ
 • આકાશ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પાતાળ
 • આઘાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રત્યાઘાત
 • આસ્થા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનાસ્થા
 • આશિષ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શાપ
 • આર્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનાર્ય
 • આબદી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બરબાદી
 • આચાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનાચાર
 • આત્મલક્ષી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫રલક્ષી
 • માન્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અમાન્ય
 • આદર્શ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વ્યવહાર
 • આદાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  પ્રદાન
 • આઘ્યાત્મિક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આધિભૌતિક
 • આનંદી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉદાસીન
 • આ૫કર્મી  નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બા૫કર્મી
 • આયાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિકાસ
 • આરોહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અવરોહ
 • આદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શુષ્ક
 • આવડત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અણઆવડત
 • આવિર્ભાવ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિરોભાવ
 • આસકત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનાસકત
 • આસુરી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દેવી
 • ઇચ્છા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનિચ્છા
 • ઇનકાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સ્વીકાર
 • ઇલાજ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નાઇલાજ
 • ઇષ્ટ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનિષ્ટ
 • ઇહલોક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫રલોક
 • ઉગ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સૌમ્ય
 • ઉત્કર્ષ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫કર્ષ
 • ઉત્થાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫તન
 • ઉત્તમોત્તમ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અઘમાઘમ
 • ઉત્તરાયણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દક્ષિણાયન
 • ઉત્તરાવસ્થા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પૂર્વાવસ્થા
 • ઉધાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જમા
 • ઉન્નતિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અવનતિ
 • ઉ૫કાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫કાર
 • ઉ૫યોગી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિરુ૫યોગી
 • ઉમેદ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નાઉમેદ
 • ઉષા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સંધ્યા
 • ઉખર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ફળદ્રુપ

Gujarati Virudharthi Shabd | વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો ધોરણ 3

 • ઐહિક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પારલૌકિક (આમુષ્મિક)
 • કબૂલાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઇનકાર
 • કંકોત્રી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કાળોત્રી
 • કાયમી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કામચલાઉ (હંગામી)
 • કાયર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શૂરવીર
 • કાળજી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બેકાળજી (નિષ્કાળજી)
 • કીર્તિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫કીર્તિ
 • કુટીલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સરળ
 • કુપિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રસન્ન
 • કુલીન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કુલહીન (અકુલીન)
 • કુંવારી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિવાહીતા
 • કોમળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કઠોર
 • કૌતુકપ્રિય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સૌષ્ઠવપ્રિય
 • ક્રુર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દયાળુ (કરૂણાળું)
 • કૃૃતજ્ઞ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કતઘ્ન
 • કૃપા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અવકૃપા
 • ક્ષણિક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શાશ્વત
 • ક્ષય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વૃદ્ઘિ
 • ખંડન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  મંડન
 • ખાનગી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જાહેર
 • ખુશબો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બદબો
 • ખૂબસુરત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બદસૂરત
 • ખોફ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મહેર
 • ગમન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આગમન
 • ગમો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અણગમો
 • ગર્વ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નમ્રતા
 • ગદ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫દ્ય
 • ગ્રામીણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શહેરી
 • ગૌણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રદ્યાન (મુખ્ય)
 • ઘટિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અઘટિત
 • ચડતી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫ડતી
 • ચર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અચર
 • ચંચળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સ્થિર
 • ચિંતાતુર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિશ્ચિંત
 • છત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અછત (તંગી)
 • છીછરૂં નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઊંડું
 • છુટક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જથ્થાબંઘ
 • છુત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  અછૂત
 • જડ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ચેતન
 • જન્મ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મરણ
 • જયંતી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સંવત્સરી (પુણ્યતિથિ)

Gujarati Virudharthi Shabd Dictionary | વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો ધોરણ 4

 • જશ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫જશ
 • જહન્નમ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જન્નત
 • જંગમ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સ્થાવર
 • જાહેર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ખાનગી
 • જૂનું નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  નવું
 • જયેષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કનિષ્ઠ
 • જ્ઞાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અજ્ઞાન
 • ટોચ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તળેટી
 • ઠરેલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉછાંછળું
 • ઠોઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ હોશિયાર
 • તત્સમ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તદ્ભવ
 • તાણો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વાણો
 • તેજી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મંદી
 • દરિદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ધનવાન (શ્રીમંત)
 • દુર્જન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સજજન
 • દુર્લભ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સુલભ
 • દેવાદાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લેણદાર
 • દ્વૈત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અદ્વૈત
 • દ્રશ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  અદ્રશ્ય
 • નમ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉદ્ઘઘ
 • નિમકહલાલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિમકહરામ
 • નિરક્ષર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  સાક્ષર
 • નિર્ગુણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સગુણ
 • નિવૃત્ત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રવૃત્ત
 • નિશાકર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દિનકર
 • નિંદા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સ્તુતિ (પ્રશંસા)
 • નીરસ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ રસિક
 • નીતિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનીતિ
 • નેકી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બદી
 • ૫થ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫થ્ય
 • ૫રકીય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સ્વકીય
 • ૫રતંત્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સ્વતંત્ર
 • ૫રાધીન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સ્વાધીન
 • ૫વિત્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫વિત્ર
 • પંડિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મૂર્ખ (ભોટ)
 • પાશ્ચાત્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પૌરસ્ત્ય
 • પુરુષાર્થ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રારબ્ઘ
 • પૂર્ણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અપૂર્ણ
 • પૂર્વગ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનુગ
 • પૂર્વાર્ઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉત્તરાર્ઘ
 • પ્રતિબંઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છૂટ

વિરોધી શબ્દ (Gujarati Virodhi Shabd List) | વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો ધોરણ 5

 • પ્રત્યક્ષ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫રોક્ષ
 • પ્રવૃત્તિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિવૃત્તિ
 • પ્રસિદ્ઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અપ્રસિદ્ઘ
 • પ્રસ્તુત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અપ્રસ્તુત
 • પ્રાચીન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અર્વાચીન
 • પ્રાણપોષક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રાણઘાતક
 • બંધિયાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વહેતુ
 • બાધિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અબાધિત
 • બેતાલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તાલબદ્ઘ
 • બેતાલું નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સુરીલું
 • બેભાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સભાન
 • ભય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અભય (નર્ભય)
 • ભરતી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઓટ
 • ભક્ષ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અભક્ષ્ય
 • ભદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અભદ્ર
 • મરજિયાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ફરજિયાત
 • મોટપ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નાનપ
 • મોંઘવારી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સોંઘવારી
 • મ્લાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રફુલ્લ
 • મલિન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિર્મળ
 • મહાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પામર
 • મંદ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તેજ
 • માન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫માન
 • મામૂલી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મહામૂલું
 • મુદ્રિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ હસ્તલિખિત
 • મૂળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મુખ
 • યજમાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મહેમાન
 • યાચક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દાતા
 • યુવાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વૃદ્ઘ
 • રચનાત્મક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ખંડનાત્મક
 • રંક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ રાય
 • રાજાશાહી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  લોકશાહી
 • લઘુતા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુરુતા
 • લઘુમતી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બહુમતી
 • લાઘવ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગૌરવ
 • લાભ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગેરલાભ
 • લાયક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નાલાયક
 • લેખિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મૌખિક
 • લેણદાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દેણદાર
 • ભૌતિક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પારલૌકિક
 • વકીલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અસીલ
 • વકતા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શ્રોતા
 • વખાણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિંદા
 • વાચાળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મૂક
 • વાદી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રતિવાદી
 • વાસ્તવિક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કાલ્પનિક

ગુજરાતી વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો | વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો ધોરણ 6, 7, 8

 • વિનીત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉદ્ઘત
 • વિભકત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અવિભકત
 • વિયોગ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સંયોગ
 • વિરાટ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વામન
 • વૈયકિતક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સામુદાયિક
 • વ્યકિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સમષ્ટિ
 • વ્યર્થ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સાર્થક
 • શકિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અશકિત
 • શાંતિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અશાંતિ
 • શિષ્ટ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અશિષ્ટ
 • શુકન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫શુકન
 • શુકલ૫ક્ષ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કૃષ્ણ૫ક્ષ
 • શ્રમજીવી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બુદ્ઘિજીવી
 • શ્રીમંત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગરીબ
 • સત્યવકતા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મિથ્યાભાષી
 • સત્યાગ્રહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દુરાગ્રહ
 • સદાચાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દુારાચાર
 • સદ્ગગતિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દુર્ગતિ
 • સદગુણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દેર્ગુણ
 • સર્જન  નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સંહાર
 • સન્મુખ  નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિમુખ
 • સમ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિષમ
 • સક્રિય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિષ્ક્રય
 • સકકર્મી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અકકર્મી
 • સત્કર્મ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કુકર્મ
 • સહકાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અસહાર
 • સંચય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વ્યય
 • સંક્ષિપ્ત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિસ્તૃત
 • સંઘિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિગ્રહ
 • સાકાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિરાકાર
 • સાઘારણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અસાઘારણ
 • સાઘ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અસાઘ્ય
 • સા૫રાઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિર૫રાઘ
 • સાંપ્રદાયિક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બિનસાંપ્રદાયિક
 • સાર્થક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિરર્થક
 • સાવઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગાફેલ
 • સુલભ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દુર્લભ
 • સ્થાવર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જંગમ
 • સ્થૂૂળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સૂક્ષ્મ
 • સ્વદેશી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિદેશી
 • સ્વાર્થ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫રમાર્થ
 • સ્વાવલંબી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫રાવલંબી
 • હિંમત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નાહિંમત
 • હેવાનિયત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઇન્સાનિયત.

હું આશા રાખું છું કે તમને બધાને અમારો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો (virudharthi shabd in gujarati) નો લેખ ખૂબ જ ગમ્યો હશે.

ViralGujaratiClick here

Leave a Comment