દ પરથી નામ 2024 બાબો & બેબી | દ પરથી નામ છોકરી

દ પરથી નામ છોકરા ના નામ | દ પરથી નામ છોકરી ના નામ | દ પરથી નામ 2024 બોય | n par thi name gujarati boys and girls | મીન રાશિ (દ,ચ,ઝ,થ) પરથી છોકરી, છોકરાઓના નામ ગુજરાતી માં | Pisces Horoscope Boys And Girls Names.

દ પરથી નામ 2024 બાબો | D par thi Boy name gujarati | ડ હ પરથી નામ 2024 | દ પરથી છોકરાઓના નામ

 • મીન રાશિ (Pisces Zodiac) વિશે થોડી જાણકારી:
 • સંસ્કૃત નામ: મીન.
 • મીન રાશિ નામનો અર્થ: માછલી.
 • પ્રકાર: જળ પરિવર્તનશીલ નકારાત્મક.
 • સ્વામી ગ્રહ: નેપ્ચ્યુન.
 • મીન રાશિ નો ભાગ્યશાળી રંગ: ગુલાબી, જાંબલી અને લીલો.
 • મીન રાશિ નો ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર: મંગળવાર, સોમવાર.
 • મીન રાશિ નો નામાક્ષર: દ,ચ,ઝ,થ.
દ પરથી નામ 2022 બાબો & બેબી or D પરથી નામ
D પરથી નામ

દ પરથી છોકરાઓ ના નામ | D Letter Boys Names in Gujarati

 • દેવલ = Deval
 • દર્પણ = Darpan
 • દર્શક = Darshak
 • દર્શન = Darshan
 • દિગીશ = Digish
 • દર્શિત = Darshit
 • દિપેન = Dipen
 • દિવ્ય = Divy
 • દેવવ્રત = Devvrat
 • દિવ્યાંશુ = Divyanshu
 • દીપ = Deep
 • દીપ્તાંશુ = Diptanshu
 • દિવ્યાંગ = Divyang
 • દેવેન = Deven
 • દિગંત = Digant
 • દિશાંક = Dishank
 • દિવ્યેશ = Divyesh
 • દેવાંશ = Devansh
 • દક્ષેશ = Dkshesh
 • દિપાંકર = Dipankar
 • દેવ = Dev
 • દિક્ષિત = Dikshit
 • દ્રુપદ = Drupad
 • દ્રુમિલ = Drumil.

દ પરથી નામ છોકરા ના નામ | ડ પરથી નામ બાબો | ડ પરથી નામ 2024 બાબો

NameGujaratiMeaning
DayaramદયારામMerciful
DayasagarદયાસાગરExtremely kind, the sea of mercy
DayasagaraદયાસાગરOcean of compassionate
DayashankarદયાશંકરMerciful Lord Shiva
Dayaswarupદયાસ્વરૂપMerciful
DebashisદેબાશિસBenediction of god
DebashishદેબાશીષPleased by gods
Debjitદેબ્જિતOne who has conquered Gods
DeenabandhuદીનબંધુFriend of the poor
DeenanathદીનાનાથLord of the poor
દ પરથી નામ છોકરા ના નામ

દ પરથી છોકરીઓ ના નામ | D Letter Girls Names in Gujarati

 • દિવ્યા = Divya
 • દૈવી = Devi
 • દેવાંગી = Devangi
 • દર્શિની = Darshani
 • દીપ્તા = Dipta
 • દેવિકા = Devika
 • દીપલ = Dipal
 • દૂર્વા = Durva
 • દેવાંશી = Devanshi
 • દેવિના = Devina
 • દીપા = Dipa
 • દેશના = Deshna
 • દક્ષા = Daksha, Daxa
 • દિત્સા = Ditsa
 • દર્પણા = Darpana
 • દ્રષ્ટિ = Drashti
 • દ્રુમા = Druma.

આ પણ વાંચો: હ પરથી નામ 2022 બાબો & બેબી

દ પરથી નામ 2024 બેબી

NameGujarati NameMeaning
DadhijaદધીજાDaughter of milk
Dakshaદક્ષાThe earth, Sati, wife of Shiva
Dakshakanyaદક્ષકન્યાAble daughter
Dakshataદક્ષતાSkill
Dakshayaniદક્ષયનીGoddess Durga
Dakshinaદક્ષિણાA donation to god or priest
Dalajaદલજ઼ાProduced from petals
DamayantiદમયંતીNala’s wife
DaminiદામિનીLightning
DamyantiદમયંતીBeautiful
DarikaદારિકાMaiden
Darpanaદર્પનાmirror
Darpanikaદર્પનિકાA small mirror
Darshanaદર્શનાSeeing
Darshiniદર્શીનીThe one who blesses
DayaદયાKindness
દ પરથી નામ 2024 બેબી

Read also: ‘ખ’ અક્ષર થી શરૂ થતા નામ

Viral Gujarati HomeClick here

Leave a Comment