સિંહ (મ,ટ) રાશિ  પરથી  છોકરી/છોકરાઓના  નામ

સિંહ રાશિ વિશે થોડી જાણકારી : સંસ્કૃત નામ : સિંહ નામનો અર્થ : સિંહ પ્રકાર : અગ્નિ-સ્થિર-સકારાત્મક સ્વામી ગ્રહ : સૂર્ય ભાગ્યશાળી રંગ : સોનેરી,નારંગી, સફેદ,લાલ ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : રવિવાર નામાક્ષર : મ,ટ

મ પરથી છોકરાઓ માટેના નામ | M Letter Boys Names

મ પરથી છોકરાઓ માટેના નામ | M Letter Boys Names

1) મનન-Manan

સિંહ (મ,ટ) રાશિ પરથી છોકરી/છોકરાઓના નામ

મ પરથી છોકરાઓ માટેના નામ

મ પરથી છોકરાઓ માટેના નામ

2) મિલિન - Milin

મ પરથી છોકરાઓ માટેના નામ

મ પરથી છોકરાઓ માટેના નામ

3) મૃણાલ - Mrunal

સિંહ (મ,ટ) રાશિ પરથી છોકરી/છોકરાઓના નામ

મ પરથી છોકરાઓ માટેના નામ

મ પરથી છોકરાઓ માટેના નામ

4) મંત્ર - Mantra

સિંહ (મ,ટ) રાશિ પરથી છોકરી/છોકરાઓના નામ

મ પરથી છોકરીઓ માટેના નામ

મ પરથી છોકરીઓ માટેના નામ

1) મનસ્વી - Manasvi

સિંહ (મ,ટ) રાશિ પરથી છોકરી/છોકરાઓના નામ

મ પરથી છોકરીઓ માટેના નામ

મ પરથી છોકરીઓ માટેના નામ

2) મૌસમી - Mausami

મ પરથી છોકરીઓ માટેના નામ

મ પરથી છોકરીઓ માટેના નામ

3) માનસી - Mansi

વધારે નામ નું લિસ્ટ જોવા માટે નીચે આપેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરો 

વધારે નામ નું લિસ્ટ જોવા માટે નીચે આપેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરો