વ પરથી નામ 2023 બાબો & બેબી | V upar thi name boy and girl in Gujarati

વ પરથી નામ 2023 બાબો & બેબી | V parthi name boy and girl in gujarati | V parthi name boy gujarati | V parthi name girl gujarati | વ અક્ષરના નામ boy 2023 | V પરથી નામ બોય | વ પરથી અંગ્રેજી નામ | વ પરથી નામ ગલ | વ પરથી નામ 2023 બોય | કન્યા રાશિ (પ,ઠ,ણ) પરથી છોકરી/છોકરાઓ ના નામ | Virgo Horoscope Boys And Girls Names | વ અક્ષરના નામ | વૃષભ રાશિ (બ,વ,ઉ) પરથી છોકરી/છોકરાના નામ 2023. વૃષભ રાશિ નામ બોય 2023 and વૃષભ રાશિ નામ 2023 છોકરી.

વ પરથી નામ 2023 બાબો | V upar thi name boy list

આપણા ગુજરાત સહીત આખા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યાનું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે આપણા કે અન્ય ના ઘરે દીકરી અથવા દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો આપણે બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની ની રાશિ જોવામાં આવે છે જેના દ્વારા આપણે તે દીકરી અથવા દીકરાનું નામ રાખવામાં આવે છે.

અહીંયાં આપણે કન્યા રાશિ માટે એટલે કે વૃષભ રાશિ (બ,વ,ઉ) પરથી છોકરી/છોકરાના નામ આપેલા છે, જેનાથી તમે સહેલાઇ થી દીકરી તેમજ દીકરાનું નામ રાખી શકો છો.

 • વૃષભ રાશિ (Taurus Zodiac) વિશે થોડી જાણકારી :
 • સંસ્કૃત નામ : વૃષભ 
 • નામનો અર્થ : વૃષભ 
 • પ્રકાર : પૃથ્વી સ્થિર-નકારાત્મક
 • સ્વામી ગ્રહ : શુક્ર
 • ભાગ્યશાળી રંગ : વાદળી વાદળી and લીલો.
 • ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : શુક્રવાર, સોમવાર
 • નામાક્ષર : બ,વ,ઉ
વ પરથી નામ 2022 v for boy and girl in gujarati

વ પરથી છોકરાઓના નામ | V Par thi boy name Gujarati | વ અક્ષરના નામ boy 2023

 • વેદ  (spelling)  Ved
 • વાગીશ  (spelling)  Vagish
 • વંદન  (spelling)  Vandan
 • વર્ષિલ  (spelling)  Varshil
 • વેદાંત  (spelling)  Vedant
 • વિપેન  (spelling)  Vipen
 • વ્રજેશ  (spelling)  Vrajesh
 • વત્સલ  (spelling)  Vatsal
 • વરુણ  (spelling)  Varun
 • વંદિત  (spelling)  Vandit
 • વિનલ  (spelling)  Vinal
 • વંશિલ  (spelling)  Vanhil
 • વિનય  (spelling)  Vinay
 • વિશ્રુત  (spelling)  Vihrut
 • વ્યોમ  (spelling)  Vyom
 • વાસવ  (spelling)  Vasav
 • વંદેશ  (spelling)  Vandesh
 • વિક્રાંત  (spelling)  Vikrant
 • વિસ્પંદ  (spelling) Vispand
 • વિજુલ  (spelling)  Vijul
 • વિનલ  (spelling)  Vinal
 • વિનાયક  (spelling)  Vinayak
 • વિરલ  (spelling)  Viral
 • વિનીત  (spelling)  Vinit
 • વિરંચિ  (spelling)  Viranchi
 • વેદાંગ  (spelling)  Vedang
 • વિશાખ  (spelling)  Vishakh
 • વેદજ્ઞ  (spelling)  Vedgnah
 • વિરાટ  (spelling)  Virat
 • વિભૂત  (spelling)  Vibhut
 • વિહંગ  (spelling)  Vihang
 • વેદાંશુ  (spelling)  Vedanshu
 • વ્યોમેશ  (spelling)  Vyomesh
 • વિવસ્વાન  (spelling)  Vivasvan
 • વૈભવ  (spelling)  Vaibhav
 • વીરેન  (spelling)  Viren
 • વ્રજ  (spelling)  Vraj

વ અક્ષરના નામ boy 2022

VaibhavવૈભવRichness
Vaidyanathવૈદ્યનાથMaster of medicines,
VaijayiવિજયીVictor
VaijnathવૈજનાથLord Shiva
Vaikartanવૈકર્તનName of Karna
VaikhanવૈખનLord Vishnu

વ પરથી છોકરીઓના નામ | વ અક્ષરના નામ girl | V Letter Girls Names

 • વત્સા  (spelling)  Vtsa
 • વનજા  (spelling)  Vnaja
 • વનિતા  (spelling)  vanita
 • વલ્લરી  (spelling)  Vllari
 • વસુધા  (spelling)  Vsudha
 • વત્સલા  (spelling)  Vatsala
 • વાગશાિ  (spelling)  Vagisha
 • વંદિતા  (spelling)  Vandita
 • વરુણા  (spelling)  Varuna
 • વાગ્મી  (spelling)  Vagmi
 • વારિજા  (spelling)  Varija
 • વાણી  (spelling)  Vani
 • વાચિકા  (spelling)  Vachika
 • વાસવી  (spelling)  Vasvi
 • વિદિશા  (spelling)  Vidisha
 • વૈદેહી  (spelling)  Vaidehi
 • વિભૂષા  (spelling)  Vibhusha
 • વૈશાખી  (spelling)  Vaihakhi
 • વિભૂતિ  (spelling)  Vibhuti
 • વિશાખા  (spelling)  Vishakha
 • વૈશાલી  (spelling)  Vaihali
 • વિહંગી  (spelling)  Vihangi
 • વિશ્વા  (spelling)  Vishva
 • વૃંદા  (spelling)  Vrunda
 • વેણુ  (spelling)  Venu
 • વૈષ્ણવી  (spelling)  Vaishnavi
 • વ્યેામા  (spelling)  Vyema
 • વેદજ્ઞા  (spelling)  Vedgnah
 • વર્ષા  (spelling)  Varsha.

વ અક્ષરના નામ girl | વ પરથી નામ છોકરી | વૃષભ રાશિ નામ 2022 છોકરી

VahiniવાહિનીFlowing
Vaidarbhiવૈદર્ભીRukhmini, wife of shree Krishna
VaidehiવૈદેહીName of mata Sita
VaijayantiવૈજયંતીA garland of Lord Vishnu
VaijayantimalaવૈજયંતીમાલાA garland of Lord Vishnu
VainaviવૈનાવીGold
VaisakhiવૈસાખીAuspicious day in Punjab
VaishaliવૈશાલીAn ancient city of India

આ પણ વાંચો: હ પરથી નામ 2023 બાબો & બેબી

આ પણ વાંચો: દ પરથી નામ 2023 બાબો & બેબી 

Viral Gujarati HomeClick here

Leave a Comment