રેલવે સ્ટેશન ની મુલાકાત નિબંધ ગુજરાતી | railway station nibandh gujarati

રેલવે સ્ટેશન ની મુલાકાત નિબંધ ગુજરાતી | railway station nibandh gujarati

રેલવે સ્ટેશન ની મુલાકાત નિબંધ ગુજરાતી | railway station nibandh gujarati. રેલ્વે સ્ટેશન ની મુલાકાત નિબંધ ગુજરાતી રવિવારનો દિવસ હતો. મારા મામા સપરિવાર મુંબઈથી રાજકોટ આવવાના હતા. હું મારા પિતાજી સાથે મામાને તેડવા સવારે સાત વાગ્યે સ્ટેશને પહોંચ્યો. રાજકોટના વિશાળ રેલવે-સ્ટેશનની બહાર વાહનોની ખૂબ ભીડ હતી. તેમાં રિક્શાઓ અને ટેક્સીઓ હારબંધ ઊભેલી હતી. સામે જ … Read more