ખ પરથી નામ બેબી બોય | ખ અક્ષર નામ boy

થી શરૂ થતા બાળક ના નામ અર્થ સાથે ( અક્ષર નામ boy) | ખ જ પરથી નામ છોકરી | : દરેક બાળક ના માં અને પિતા ની ઈચ્છા હોય છે કે, પોતાના સંતાનનું નામ ખુબ જ સુંદર અને એકદમ યૂનિક હોય સાથે જ તેનો અર્થસભર પણ હોય. આ બધા જ માપદંડો આમરી આ પોસ્ટ માં આવરી લેવાયું છે અને તમને ખબર જ છે કે સારું નામ શોધવું ખૂબ જ મુશ્કેલ કામ છે.

ખ અક્ષર નામ boy | Kh પરથી નામ બોય list

અમે અહીં તમને થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે (પરથી નામ boy)અને અન્ય ‘અ’ અક્ષર પરથી એવા જ કેટલાક નામ દીકરાઓ માટે જણાવીશું જેનો અર્થ ખુબ સુંદર પણ હોઈ અને અને થોડુંક નામ યૂનિક પણ હોય.

'ખ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામ | ખ અક્ષર નામ boy
નામઅર્થઅંકશાસ્ત્રજાતિ
ખાદીરસ્વર્ગીય આકાશી અથવા ચંદ્ર; બાવળનું ઝાડ; ચંદ્ર; ઇન્દ્રનું બીજું નામ6બોય
ખગેન્દ્રપક્ષીઓના ભગવાન6બોય
ખગેશપક્ષીઓનો રાજા; ચીલ; ગરુડ5બોય
ખાજિતસ્વર્ગ પર વિજય મેળવો ભગવાન બુદ્ધ; એક પ્રકારનો બુદ્ધ; સ્વર્ગ પર વિજય મેળવો5બોય
ખલીફાદરેક કાર્યમાં કુશળ3બોય
ખમીશભગવાન શિવનું ઉપનામ6બોય
ખાનામરાજકુમારી; ઉમદા સ્ત્રી22બોય
Khanish (ખાનીશ)Lovely7બોય
ખંજનગાલના ખાડા5બોય
ખર(રાવણ અને શૂર્પણખાના ભાઈ)2બોય
ખરાધ્વામ્સીનેરાક્ષક ખારાનો વધ કરનાર9બોય
ખરબંદાચંદ્ર6બોય
ખાસમહવામાં; એક બુદ્ધ8બોય
ખાતિરાવનસૂર્ય5બોય
ખ અક્ષર નામ boy | ખ પરથી નામ બોય હિન્દુ

ખ પરથી નવા નામ 2022 boy | ખ પરથી નામ બોય હિન્દુ

NameGujarati
Khanakખનક
Khodoખોડો
Khengarખેંગાર
Khimjiખીમજી
Khimrajખિમરાજ
Khirajખિરાજ
Khanduખંડું
Kholuખોળુ
Khodabhaiખોડાભાઈ
Khelanખેલન
Khimaખિમા
Khilavખિલવ
Khalidખાલિદ
kh axar name gujarati boy | ખ પરથી નવા નામ 2022

ખ અક્ષરના નામ | ખ boy name gujarati

ખટવાંગીનજેનાં હાથમાં ખાટવાંગિન અસ્ત્ર છે8બોય
ખાત્વિક1બોય
ખાવીશકવિઓના રાજા; ભગવાન ગણેશનું બીજું નામ6બોય
ખ઼જ઼ાનાખજાનો8બોય
Khee (ખી)Lord venkateswara2બોય
ખેમકલ્યાણ1બોય
ખેમચંદકલ્યાણ4બોય
ખેમપ્રકાશકલ્યાણ3બોય
ખેમરાજસુખી રાજ્ય; ભગવાન શિવ3બોય
ખિયનઆતંકનો રાજા7બોય
કીઆંશભગવાન વિષ્ણુનો ભાગ7બોય
ખીલેશપરિપક્વ9બોય
ખીલેશ્વરસર્વોચ્ચ અસ્તિત્વ6બોય
ખિષન્તંઆનંદ8બોય
ખોસલખુબ ખુશ3બોય
ખુનીષ6બોય
ખ્સીતીજક્ષિતિજ5બોય
ખુન્દમીર8બોય
ખુસાલખુશ9બોય
ખુશખુશ22બોય
ખુશાન્શખુશીનો ભાગ11બોય
ખ઼ુશાલસુખી; સમૃધ્ધ8બોય
ખુશાંતખુશ3બોય
ખુશીલસુખી; સુખદ8બોય
ખુશહાલસુખી; સમૃધ્ધ7બોય
ખુશીલસુખી; સુખદ7બોય
ખુશ્કરણ4બોય
ખુશમિતસુખી મિત્ર1બોય
ખુશવેંદ્ર5બોય
ખુશવન્તઃઆનંદથી ભરેલું7બોય
ખ પરથી નામ
Viral Gujarati HomeClick here

Leave a Comment